(1)
Amundsen, A. B. Mellom Tradisjon Og Modernisme. Tfk 2005, 4.