(1)
Hellang, B. V. Nye Rammer Til Glemte Kunstverk. Tfk 2005, 4.