(1)
Telste, K. Berit Synøve Thorbjørnsrud (red.) Evig Din? Ekteskaps- Og Samlivstradisjoner I Det flerreligiøse Norge. Tfk 2005, 4.