(1)
Meurling, B. Sølvi Sogner (red.) 2003. I Gode Og Vonde Dagar. Familieliv I Noreg Frå Reformasjonen Til vår Tid. Tfk 2005, 4.