(1)
Sem, L. Å Byggje Ein Minnestad. Falstadskogen 1945-2005. Tfk 2005, 4.