(1)
Flatø, E. Marit Ruge Bjærke Og Kyrre Kvern­dokk, 2022. Fremtiden Er nå: Klima­endringenes Tider. Tfk 2023, 22.