(1)
Tolgensbakk, I.; Gustavsson, A.; Loeng, M.; Lunde, H. K.; Ohrvik, A.; Tolgensbakk, I. Bokanmeldelser. Tfk 2023, 22.