(1)
Blaakilde, A. L. Susanne Österlund-Pötzsch, 2018. "Gångarter Och gångstilar. Rum, Rytm Och rörelse till Fots". Tfk 2022.