(1)
Walle, T. M. Brita Brenna Og Marit Anne Hauan (red.) 2018. "Kjønn På Museum". Tfk 2021.