(1)
Maartmann, C. H. Rotløs Ungdom - En Kulturhistorisk undersøkelse Av Hvordan Femtitallets Ungdom Ble Fremstilt Og Konstituert Innenfor En Kommunalpolitisk Diskurs. Tfk 2021.