(1)
Ruud, L. C.; Thorstensen, E. Klimaforandring På Oljemuseet. Tfk 2020.