(1)
Sjöholm, J. Omvärdering Av Kulturarv - Gruvstaden Kiruna I förändring. Tfk 2020.