(1)
Lyngø, I. J. Kerstin Gunnemark (red.) 2016. Sommarliv. Minnen, drømmar Och Materialitet. Tfk 2019.