(1)
Warberg, S. Karin Strand 2016. Brott, Tiggeri Och brännvinets fördärv. Studier I Socialt Orienterade Visor I Skillingstryck. Tfk 2019.