(1)
Mathisen, S. R. Ulf Palmenfelt 2017. Ber├Ąttade Gemenskaper. Individuella Livshistorier Och Kollektiva Tankefigurer. Tfk 2018.