(1)
Bangstad, T. R. Nærvær Og Presentisme. Tfk 2018.