(1)
Rogan, B. Museet for Menneskets Naturhistorie Og Naturens Kulturhistorie. Tfk 2016, 14.