(1)
Tolgensbakk, I. Partysvensker; GO HARD! En Narratologisk Studie Av Unge Svenske Arbeidsmigranters nærvær I Oslo. Tfk 2015, 14.