[1]
Ohrvik, A. 2014. Owe Ronström, Georg Drakos, Jonas Engman (red.) 2013. Folkloristikens aktuella utmaningar. Vänbok till Ulf Palmenfelt. Tidsskrift for kulturforskning. 13, 1-2 (aug. 2014).