[1]
Rogan, B. 2014. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 13, 1-2 (aug. 2014).