[1]
Gustavsson, A. 2012. Kustkultur och kulturarv. Tidsskrift for kulturforskning. 11, 2 (jun. 2012).