[1]
Rogan, B. 2013. Louvre, Islam og det trehodete trollet. Om makt og politikk, sekularisme og annet i franske museer. Tidsskrift for kulturforskning. 12, 1 (aug. 2013).