[1]
Svendby, R. 2013. Tove Ingebjørg Fjell 2013. Den usynliggjorte volden. Om menn som utsettes for partnervold fra kvinner. Tidsskrift for kulturforskning. 12, 3-4 (feb. 2013).