[1]
Buk-Berge, E. 2006. Markussen, Ingrid og Kari Telste (red.) 2005. Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet. Tidsskrift for kulturforskning. 5, 4 (mai 2006).