[1]
Hjemdahl, A.-S. 2006. "Å være feminin, og kanskje litt tøff samtidig …". Tidsskrift for kulturforskning. 5, 4 (mai 2006).