[1]
Skår, M. mfl. 2010. Opplevelse av natur og tid i hverdagslivet. Tidsskrift for kulturforskning. 9, 3 (jun. 2010).