[1]
Gustavsson, A. 2002. Anna-Maria Åström, Bo Lönnqvist, Yrsa Lindqvist 2001: Gränsfolkets Barn. Finlands­svensk marginalitet och självhävdelse i kulturanalytiskt perspektiv. Tidsskrift for kulturforskning. 1, 2 (jun. 2002).