[1]
Kverndokk, K. 2002. "Jeg satte mine føtter ned der millioner har gått før meg" - Auschwitz som erindringssted og i erindringspraksis. Tidsskrift for kulturforskning. 1, 3-4 (jun. 2002).