[1]
Reme, E. 2002. Det lokale og det internasjonale, det urbane og det rurale. Bergen kulturby 2000. Tidsskrift for kulturforskning. 1, 3-4 (jun. 2002).