[1]
Klein, B. 2002. Gamla kartor och nya världar: Om migration och platsskapande. Tidsskrift for kulturforskning. 1, 3-4 (jun. 2002).