[1]
Marander-Eklund, L. 2009. "Kanske den bästa tiden i mitt liv". Tidsskrift for kulturforskning. 8, 4 (jun. 2009).