[1]
Amundsen, A.B. 2005. Mellom tradisjon og modernisme. Tidsskrift for kulturforskning. 4, 1-2 (jun. 2005).