[1]
Kverndokk, K. 2005. "Eg veit eg burde grine, alle dei andre grin jo.". Tidsskrift for kulturforskning. 4, 4 (jun. 2005).