[1]
Rogan, B. 2014. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 13, 4 (mar. 2014).