[1]
Tolgensbakk, I. 2023. Inn i vårt mørke hus: Om da luciaopptog kom til Norge. Tidsskrift for kulturforskning. 22, 2 (des. 2023).