[1]
Tolgensbakk, I. mfl. 2023. Bokanmeldelser. Tidsskrift for kulturforskning. 22, 1 (jun. 2023).