[1]
Degnæs, M.E. mfl. 2023. Presentasjon av dr.avhandlinger. Tidsskrift for kulturforskning. 22, 1 (jun. 2023).