[1]
Lykke, K.V. 2023. Kulturarv i lendet: Beitedyras hug, dug og hevd. Tidsskrift for kulturforskning. 2 (jan. 2023).