[1]
Blaakilde, A.L. 2022. Susanne Österlund-Pötzsch, 2018. "Gångarter och gångstilar. Rum, rytm och rörelse till fots". Tidsskrift for kulturforskning. 1 (aug. 2022).