[1]
Mathisen, S.R. 2022. Fortellinger til kommisjonen: Fornorskingserfaringer og sannhet i et sjangerperspektiv. Tidsskrift for kulturforskning. 1 (aug. 2022).