[1]
Weisser, H. 2021. Olav Liljekrans og alvene: Om ekteskap og løftebrudd i en felles europeisk middelalderballade. Tidsskrift for kulturforskning. 2 (des. 2021).