[1]
Maartmann, C.H. 2021. Rotløs ungdom - en kulturhistorisk undersøkelse av hvordan femtitallets ungdom ble fremstilt og konstituert innenfor en kommunalpolitisk diskurs. Tidsskrift for kulturforskning. 2 (jan. 2021).