[1]
Resløkken, Åmund N. 2021. Djevelens finger. Tidsskrift for kulturforskning. 2 (jan. 2021).