[1]
Hylland, O.M. 2021. Sørpe full, sveiseblind og stinn som et eggebrød. Tidsskrift for kulturforskning. 2 (jan. 2021).