[1]
Sjöholm, J. 2020. Omvärdering av kulturarv - Gruvstaden Kiruna i förändring. Tidsskrift for kulturforskning. 2 (jan. 2020).