[1]
Baklid, H. 2019. Eirik Kristoffersen 2017. Kampen om folkeminnesamlingen. Da folkeminnene ble et forskningsfelt og folket krevde dem tilbake. Tidsskrift for kulturforskning. 2 (feb. 2019).