[1]
Warberg, S. 2019. Karin Strand 2016. Brott, tiggeri och brännvinets fördärv. Studier i socialt orienterade visor i skillingstryck. Tidsskrift for kulturforskning. 2 (feb. 2019).