[1]
Mathisen, S.R. 2018. Ulf Palmenfelt 2017. Ber├Ąttade gemenskaper. Individuella livshistorier och kollektiva tankefigurer. Tidsskrift for kulturforskning. 1 (aug. 2018).