[1]
Frykman, J. 2018. Maryam Adjam 2017. Minnesspår. Hågkomstens rum och rörelse i skuggan av flykt. Tidsskrift for kulturforskning. 1 (aug. 2018).