[1]
Jansen, K.A. 2018. Å bli vaksinert, eller ikke å bli vaksinert, er det (det eneste) spørsmålet?. Tidsskrift for kulturforskning. 1 (aug. 2018).